Algemene voorwaarden

Op onze aanbiedingen en huurovereenkomsten zijn de algemene voorwaarden van Boels Industrial van toepassing. Deze zijn gedeponeerd bij de griffier te Rotterdam. Op deze pagina kunt u onze algemene voorwaarden downloaden.